تحول دیجیتال، فراگام فولاد شادگان در افزایش بهره‌وری وضع موجود و بهبود نرخ بازگشت سرمایه طرح‌های توسعه

صنایع معدنی و فولاد به طور عام به  عملیات سنتی متکی بوده‌اند. با این حال، با ظهور فناوری های دیجیتال، این صنایع نیز دستخوش دگرگونی هایی شده اند که شیوه عملکرد آنها را متحول ساخته است.

تحول دیجیتال در صنعت فولاد برای بهینه سازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت محصول مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد نوین به نظارت بر عملکرد تجهیزات در زمان واقعی کمک کرده و امکان تعمیر و نگهداری پیشگویانه ، پیش‌بینی خرابیها و به حداقل رساندن زمان توقف را فراهم می آورد.

به طور کلی، تحول دیجیتال در صنایعی همچون فولاد منجر  به بهره گیری از  رویکردی پایدارتر در عملیات می‌ گردد. شرکت‌هایی که از تحول دیجیتال استقبال می‌کنند، آماده اند  تا در یک بازار  در حال توسعه رقابت کرده و در عین حال، به پیشرفت صنعتی کارآمدتر و سازگار با محیط‌زیست کمک کنند.
از طرف دیگر تحول دیجیتال موجب بهبود نرخ بازگشت سرمایه در طرحهای توسعه فولادی می شود به گونه ای که مطابق گزارش موسسه Kearney نرخ بازگشت سرمایه(ROI) در طرحهای توسعه فولادی با مدل توسعه و بهره برداری بر مبنای احول دیجیتال به میزان 25 تا 50 درصد بهبود خواهد یافت .

شرکت صنعت فولاد شادگان این مهم را در دستور کار خود قرار داده و قرار است با پایان تدوین ره نگاشت تحول دیجیتال از ابتدای تابستان سال آینده، پیاده سازی یک شرکت با زیرساختهای روزآمد دیجیتالی را برای دستیابی به بهبود حداکثری در وضع موجود و بهبود نرخ بازگشت سرمایه در طرحهای توسعه شده را سرلوحه خود قرار دهد . در ادامه گفتگوی مشاور این شرکت در حوزه تحول دیجیتال را بخوانید

مقدمه ای در خصوص آغاز همکاری با فولاد صنعتی شادگان

دکتر سید مجتبی میرجعفری، مدیرعامل شرکت آفرینش سامانه مهر، همکاری با فولاد شادگان به عنوان یک شرکت جوان در عرصه صنعت فولادسازی را تجربه ای گرانمایه توصیف کرد و گفت: پس از مذاکرات اولیه، در اسفند ۱۴۰۱ قرارداد تدوین نقشه راه هوشمندسازی و تحول دیجیتال این شرکت منعقد شد و بلافاصله وارد فاز اجرایی آن شدیم. بر اساس تجاربی که در عرصه فولاد داشتیم، پروژه را در دو مسیر موازی، یعنی شناسایی مسائل و چالش های شرکت و مطالعات تطبیقی در گستره جهانی. مسائل و چالش های حوزه بهره برداری، پایش فرایند، HSE، لجستیک و  نگهداری و تعمیرات را با رویکردی جدید مورد ارزیابی قرار دادیم و با انجام مطالعات تطبیقی بر شرکت های بزرگ و شرکت های ارایه دهنده راه حل های مهندسی افزون بر مطالعه موردی برخی شرکت ها، نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی را شناسایی کرده و در ادامه فهرست جامع راهکارهای ممکن برای پاسخ به نیازمندیهای شناسایی شده را به شرکت ارایه دادیم که در نهایت همان فهرست به یک سری شناسنامه و ماتریس نیازمندی -راهکار شرکت فولاد شادگان تکمیل شد.

تحول دیجیتال چه منافعی را برای سازمان در پی خواهد داشت؟
به صورت تیتر وار، افزایش بهره وری، هدف اصلی می باشد که باعث افزایش درآمد و سود شرکت می گردد؛ کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش ایمنی و پایداری تولید را نیز می توان به عنوان اهم اهداف تحول دیجیتال برشمرد. تحول در مدل عملیات( از سنتی به هوشمند)، تغییر مدل عملیات به مدل “در لحظه” جهت تصمیم گیری های به هنگام، توسعه مدل کسب و کار به یک مدل با شفافیت برای کلیه ذینفعان سازمان، کنترل عوامل محیطی و ارزیابی برخط ریسک های ایمنی و پایش شرایط زیست بوم پیرامونی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های پایداری نیز آثار تحولی این پروژه در دوران پس از پیاده سازی اند.

واژه معماری مرجع در این تیپ طرح ها به چه معناست؟
ما پس از شناسایی نیازهای شرکت و مشخص نمودن راهکارهای مرتبط ، برای ورود به مراحل بعدی کار باید معماری مرجع فنی را توسعه دهیم ؛ در این راستا معماری های مرجع سایر شرکت های بین المللی را بررسی کردیم تا به معماری خودمان رسیدیم و مطمئن شدیم که قابلیت پیاده سازی دارد.

چه مراحل دیگری در اجرای این پروژه طی شد؟
تدوین راهبردهای دیجیتال شرکت از موارد دیگری است که در دستور کار قرار دارد . تحول دیجیتال، راهبرد اصلی ۸۲ درصد از شرکت های فولادی جهان است؛ فولاد شادگان نیز با تدوین راهبرد تحول دیجیتال که با سایر راهبردهای این شرکت مطابقت دارد، به این مجموعه می پیوندد .

تحول دیجیتال برای رسیدن به تعالی عملیاتی هدف گذاری شده است؛ ما نیز باید به یک تصویر مطلوب برای فولاد شادگان می رسیدیم که با استفاده از راهبردها برای خلق ارزش، فرصت های دیجیتال را از برایند راهکارها با عدد و رقم و بر اساس مطالعات موردی، ترسیم کردیم و به آن تصویر مطلوب رسیدیم. ما همچنین روی ارزیابی بلوغ دیجیتال نیز کار کرده و درصدد انجام تحلیل شکاف شرایط حال حاضر شرکت با استفاده از پرسشنامه هستیم.

https://ssico.ir/?p=3468

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *