🔸مدیر بازرسی فنی و کنترل کیفیت فولاد شادگان:
کیفیت، پیش شرط اصلی استمرار درخشش در بازار فولاد

🔸واحد در سه بخش اصلی آزمایشگاه، بازرسی فنی و  کنترل کیفیت از زمان تشکیل، فرآیند تولید را پشتیبانی کرده و براساس دستور العمل های مدون و استاندارد عملیاتی، بازرسی های دوره ای و موردی را با هدف حصول اطمینان از کیفیت محصولات به انجام می رساند که بر اساس داده های دریافتی، خوشبختانه کیفیت محصول همواره با استانداردهای مورد نظر تطابق مطلوبی داشته است.

🔸وی عقد قرارداد با شرکت های معتبر در زمینه پیاده سازی و استقرارنظام پایش وضعیت CM، تدوین تعداد 19 دستورالعمل برمبنای استانداردها و دستورالعمل های عملیاتی طی مدت جاری، عقد قرارداد با شرکت مشاوره در زمینه پیاده سازی استاندارد 17025 آزمایشگاهی، عقد قرارداد با شرکت معتبر در زمینه بازرسی فنی و صدور گواهینامه سلامت تجهیزات، پیاده سازی و اجرای نظام TCM و برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های مربوطه، افزایش 9 برابری OCM تجهیزات طی نیمه دوم سال 1402، تشکیل کمیته کارشناسی کیفیت مواد اولیه و محصول با محوریت بخش کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول تولیدی، خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز واحد بازرسی فنی با توجه به افزایش فعالیت ها و راه اندازی قریب الوقوع فولاد سازی، عقد قرارداد با شرکت صلاحیت دار جهت انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه و اخذ گواهینامه کلیه ابزار و تجهیزات بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد دقیق تر آنها و  افزایش ظرفیت آنالیزهای روتین آزمایشگاهی و کیفیتی را اهم اقدامات صورت گرفته واحد بازرسی فنی و کنترل کیفیت فولاد شادگان در سال ۱۴۰۲ برشمرد و افزود: به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان،  بازدیدهای میدانی و آموزش های تخصصی در  سایر شرکت های فولادی هم تراز برگزار  و در دستور کار قرار دارد و دستورالعملهای مرتبط به روز رسانی گردیدند.
🔸سروش رحیمی با اشاره به اینکه بمنظور ارتقا علمی، کارکنان بخش بازرسی فنی به  دوره های آموزشی  پایش وضعیت تجهیزات اعزام شده اند و این روند ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت، اقداماتی نیز در خصوص برگزاری آزمون های بین آزمایشگاهی و  مهارتی نیز بمنظور ارتقاء بنیه علمی و تخصصی همکاران به انجام رسید.

🔸مدیر بازرسی فنی و کنترل کیفیت شرکت صنعت  فولاد شادگان با اعلام اینکه در سال 1402 پوشش CM  تجهیزات حساس به 100 درصد رسید، گفت: سازمان دهی بخش کنترل کیفیت و استقرار بازرس در مبداء ارسال جهت پایش کیفیت مواد اولیه به صورت مستمر در حال انجام و شرایط کیفی توسط مسئولین این بخش کنترل  می شود که  درصورت عدم انطباق، واحدهای  بهره برداری و بازرگانی مطلع  و اقدامات معینی در این خصوص انجام می پذیرد.

🔸سروش رحیمی افزود: مقرر گردید تجهیزXRF با همکاری واحد برنامه ریزی و توسعه به منظور حصول اطمینان بیشتر از کیفیت محصول و مواد اولیه در واحد آزمایشگاه راه اندازی شود همچنین با تامین و دریافت تجهیزات روزآمد بازرسی فنی مثل آنالیزور ارتعاشات ، استروبوسکوپ ( دورسنج ) ، لرزش سنج دستی و  دوربین ترموگرافی ، سطح عملیاتی واحد ارتقاء کیفی فزاینده ای یافته است.

🔸وی از افزوده شدن یک  دستگاه اسپکتروفوتومتر (DR6000) به مجموعه آزمایشگاه نیز خبر داد و یادآور شد: امسال  از خدمات مشاوره ای نیز  در زمینه کنترل کیفیت بهره بردیم  و درحال تدوین دستور العمل ها و برنامه های آموزشی برای پرسنل مرتبط می باشیم. رحیمی در پایان  اظهار داشت: بازرسی فنی و کنترل کیفیت اهدافی همچون افزایش رضایت مشتری ، تولید پایدار و کیفی محصولات و  بهبود مدیریت دارایی های فیزیکی را به صورت جدی دنبال می کند و  کارکنان این واحد تاکنون عملکرد مطلوبی را در این زمینه داشته اند.
 
 

https://ssico.ir/?p=4346

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *